ODSHERRED SOMMERHUSTILSYN
- Når tryghed kommer først!
Copyright © 2017 by "Odsherredsommerhustilsyn.dk"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: info@odsherredsommerhustilsyn.dk
AUTORISATION
Autorisation
For at drive vagtvirksomhed, er man underlagt loven om vagtvirksomhed og skal opfylde en række
betingelser. Virksomheden skal generelt godkendes af Rigspolitiet og herudover skal den enkelte medarbejder
også være godkendt.

Betingelserne:
1. Når personer i virksomheden enten ved egen eller ansattes tilstedeværelse, ved brug af hunde eller ved
tv-overvågning fører tilsyn med privates område eller områder, hvortil der er almindelig adgang.
2. Når virksomheden udfører værditransporter.
3. Når virksomheden udøver beskyttelse af andre personer.
4. Når virksomheden modtager og behandler alarmsignaler fra overfalds- eller indbrudsalarmeringsanlæg.
5. Når virksomheden fører kontrol med andres virksomhed som nævnt under punkt 1- 4.

Personale i vagtvirksomhed
Personale i autoriserede vagtvirksomheder skal være godkendt af Politiet i den politikreds, hvor
vagtvirksomhedens hovedkontor ligger.

Under udførelse af vagtvirksomhed skal virksomhedens personale omhandlende punkt 1-5 i ovenstående
betingelser altid være i besiddelse af personlegitimationskort, der udstedes af Rigspolitichefen.
Såfremt du som kunde har spørgsmål til Odsherred sommerhustilsyn´s autorisation, så er du velkommen til at
kontakte os. Vores autorisation kan i øvrigt ses på politiets hjemmeside.

Klik på nedenstående linje og få direkte adgang til Politiets opdaterede liste over autoriserede
vagtvirksomheder.

BEMÆRK AT ODSHERRED SOMMERHUSTILSYN ER REGISTRERET I MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI KREDS
Vandværksvej 13
4581 Rørvig
Tlf. 60 90 14 48
Odsherred Sommerhustilsyn
CVR-Nr. 33837755